Vi genomför just nu en ompaketering av våra digitala produkter vilket innebär att produkten Webbapp kommer att utgå och ersättas av vårt innehållsrika läromedelspaket Digital Mix Elev.

För mer information klicka här.

Adesso sì 1

Adesso sì 2

Alegría paso uno

Alegría paso dos

Alegría paso tres

Alegría paso cuatro

Alegría paso cinco

All in

Alles Deutsch 6

Alles Deutsch 7

Alles Deutsch 8

Alles Deutsch 9

Amici

Amigos dos

Amigos quatro

Amigos tres

Amigos uno

À plus ! åk 6

À plus ! åk 7

Blueprint A 2.0

Blueprint A 3.0

Blueprint B

Blueprint B 3.0

Blueprint C

Blueprint Vocational

Boken om biologi

Boken om fysik och kemi

Boken om geografi

Boken om historia 1

Boken om historia 2

Boken om historia 3

Boken om NO 1-3

Boken om SO 1-3

Boken om teknik

Boken om teknik 1-3

Bon voyage 1

Bon voyage 2

Bon voyage 3

Bon voyage 4

Bulldog - Your English Buddy 7

Bums svenska 4

Bums svenska 5

Bums svenska 6

Der Einstieg in Alles Deutsch

Der Sprung 1

Der Sprung 2

Der Sprung 3

Der Sprung 4

E3000 Företagsekonomi 1

E3000 Företagsekonomi 2

English from the Beginning 1

English from the Beginning 2

English from the Beginning 3

English from the Beginning 4

Escalade 1

Escalade 2

Escalade 3

Escalade 4

Escalade 5

Ett skepp kommer lastat 1

Ett skepp kommer lastat 2

Focus on English 7

Focus on English 8

Focus on English 9

Frank naturkunskap 1a1

Frank naturkunskap 1b

Good Stuff Gold 2

Good Stuff Gold 3

Good Stuff Gold 4

Good Stuff Gold 5

Good Stuff Gold A

Good Stuff Gold B

Good Stuff Gold C

Good Stuff Gold D

H2000 Branschkunskap

H2000 Näthandel 1

H2000 Servicekunskap

Hem- och konsumentkunskap 7-9

Idrott och hälsa 7-9

J2000 Privatjuridik

J2000 Affärsjuridik

Join the Quest 1

Join the Quest 2

Join the Quest 3

Join the Quest 4

Join the Quest 5

Join the Quest 6

Kemiboken 1

Ledarskap och organisation

Libers samhällskunskap 1b

Libers språklära 4-6

Lieber Deutsch 1 2.0

Lieber Deutsch 2 2.0

Lieber Deutsch 3 2.0

Lieber Deutsch 4 2.0

Livet i Mattelandet Förskoleklass

Livet i Mattelandet A och B

Livet i Bokstavslandet åk 1

Livet i Bokstavslandet åk 2

Livet i Bokstavlandet Förskoleklass

Livet i Bokstavslandet åk 3

M 1b

M 1c

M3000

Matematikboken alfa

Matematikboken beta

Matematikboken gamma

Matematik X

Matematikboken X

Matematikboken Y

Matematikboken Z

Medicin 1 och 2

Mucho más åk 6

Mucho más åk 7

Nya Spira 1

På spåret 2b

Próxima estación 3

R2000 Redovisning 2

SOS Geografi

SOS Historia

SOS Religion

SOS Samhälle

Spektrum Biologi

Spektrum Fysik

Spektrum Kemi

Spektrum Teknik

Spira 1

Spira 2

Språkguiden

Språkis a

Språkis b

Språkis c

Språkis d

Språkstart English

Språkstart Matematik

Språkstart SO

Start NO

Start SO

Start with English from the beginning

Stjärnsvenska upplevelse 3

Stjärnsvenskabiblioteket online

Stjärnsvenska Fakta

Stjärnsvenska Sagor

Svenska för dig - Grammatik i flera nivåer

Svenska för dig - Kreativt skrivande

Svenska för dig - Litteraturhistoria

Svenska för dig - Läs och diskutera

Svenska för dig - Tala så att andra lyssnar

Svenska rum 1

Svenska så klart! C

Uppdrag matte 1a

Uppdrag matte 1b

Uppdrag matte 2a

Uppdrag matte 2b

Uppdrag matte 3a

Uppdrag matte 3b

Upptäck Europa

Upptäck historia

Upptäck jordens resurser

Upptäck religion

Upptäck samhälle

Upptäck Sverige

Vård- och Omsorgsarbete 1

Visions 1

Visions 2

Visions 3